Webbvideo

  • Liselott Nilsson, HR-direktör, Malmö stad

  • Kulturlunch, så funkar det!

  • Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör, Malmö stad

  • Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad

  • Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör, Malmö stad

  • Kerstin Åkerwall introducerar 2016 års miljöredovisning

Fler filmer