Webbvideo

  • Liselott Nilsson, HR-direktör, Malmö stad

  • Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör, Malmö stad

  • Kerstin Åkerwall, miljödirektör, Malmö stad

  • Birgitta Vilén Johansson, chef för välfärdsavdelningen, Malmö stad

  • Katrin Stjernfelt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad

  • Hur fungerar Malmö stad? (Teckentolkad)

Fler filmer