Funktionsstödsförvaltningen

Den 1 maj 2017 ändrade Malmö stad sin organisation för att bättre möta dagens och framtidens behov och utmaningar och bidra till ett socialt hållbart Malmö. En av de nya förvaltningarna är Funktionsstödsförvaltningen.

Funktionsstödsförvaltningen ansvarar för alla insatser enligt LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och för insatser inom socialpsykiatrin till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar.

Förvaltningen ansvarar också för insatser till barn med fysiska funktionsnedsättningar/svår somatisk sjukdom och ger insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.

– Nu får våra målgrupper en part att vända sig till istället för flera, vilket kommer att underlätta för den enskilde och för anhöriga. Samma förvaltning som fattar biståndsbesluten ansvarar för insatser och verksamheter. Vi hoppas även kunna fördjupa samarbetena med psykiatrin och brukarorganisationerna, säger Annelie Larsson, direktör för funktionsstödsförvaltningen.

Senast ändrad: 2017-11-13 13:07