Malmö Lucia 2015

Malmö stad arrangerar traditionsenligt luciafirande under december.

Malmö Lucia 2015 - Matilda Ström

Motivering: "Matilda Ström har genom sitt mångåriga arbete som tjänstehundsdressör och hundförare inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Malmö stad visat stort engagemang för människor i behov av stöd och särskild service. Matilda skapar som mentor också broar mellan unga människor och vuxna för att förhindra drogberoende. För Matilda är Lucia en tradition som symboliserar värme, hopp och empati, något som Matilda genom luciatraditionen och genom sitt arbete med människor gärna vill förmedla till stadens medborgare."

Malmös Lucia väljs inte utifrån sitt utseende eller sin sångröst, utan ska vara en person som är engagerad i sin stad och för sin uppgift som Lucia.

Besök av Lucia med följe

Lucia med följe från Malmö latinskola besöker flera olika verksamheter inom Malmö stad, vårdavdelningar och företag med flera i Malmö. Lucias ljus och skönsång sprider värme till många. Totalt 80 framträdanden genomförs.
Följet består av Marta Saelöen, Alexandra Kula, Tora Larsson, Anja Horner, Lovisa Hector, Paula Numhauser, Harald Ingvarsson, Bastian Uller Anvelid, Love Jenninger och Jakob Larsson. Samtliga tio är musikelever på Mamlö latinskola.

Nominera Luciakandidat

Nominering av kandidat avslutades 15 oktober.

Presskonferens

Malmö Lucia 2015 presenteras 26 november kl 13.00. Plats Malmö latinskola, Drottninggatan 22. Pressbilder kommer att finnas tillgängliga.
Pressinbjudan skickas senare.

Malmö Lucia 2015 med följe. Foto Fredrik Dahl.

Malmö Lucia 2015 med följe. Foto Fredrik Dahl.