Valborg

Valborg firas på många olika platser runt om i Malmö. På såväl torg och parker som stränder firar vi in våren på bästa sätt.

Valborgsfirande

Valborg firas ofta i Folkets park med tal, sång och brasa. Men också av många privata föreningar runt om i staden.