Inget valborgsfirande från Malmö stad i år

Det här året blir det inget valborgsfirande på grund av den rådande pandemin och covid-19.

Valborg

Valborg firas på många olika platser runt om i Malmö. På såväl torg och parker som stränder firar vi in våren på bästa sätt.

Valborgsfirande

Valborg firas ofta i Folkets park med tal, sång och brasa. Men också av många privata föreningar runt om i staden.