$left
$middle

Ungdomar kärleksbombar Malmö

”Malmö I love you” är budskapet som deltagare i Ung i sommar väljer att fronta Malmöborna i sommar. Budskapet är egentligen ett lån från organisationen *Cities of Love.

”Malmö I Love You” är budskapet som deltagare i Ung i sommar kommer att fronta Malmöborna med i sommar. Budskapet är egentligen ett lån från organisationen *Cities of Love.

Det hela började en tråkig tisdag efter att Malmö centralstation hade spärrats av för att en person uppträdde hotfullt. På ett hotell i staden arbetade Tahar Derbel denna dag som frukostansvarig.

- Jag började tänka att vi som välkomnar Malmös besökare borde göra något. Vad kan vi göra för att visa att Malmö är en fantastisk stad att leva och arbeta i? Jag tog ett snack med min chef Jens Lyckman, som kom med idén att knyta an till projektet ”Malmö I Love You”. Idén är lysande, tycker jag. Budskapet är så klockrent. Helt enkelt kärlek till staden vi lever och arbetar i, säger Tahar Derbel arbetsledare på Clarion hotell.

- Jag kände till ”Cities of love”, som redan använde budskapet och tog kontakt med projektledaren David Carlson. Han tyckte det var helt fantastiskt att hotellanställda i både Malmö och Lund skulle ha kläder med ett kärleksbudskap till Malmö, berättar Jens Lyckman, VD för Clarion Hotel Malmö Live.

Därifrån spreds idén till Malmö stad och destinationssamverkan, som Malmö stad är en del av. Hur kunde samma budskap spridas av andra i staden? Malmö destinationssamverkan tog ett snabbt beslut om att köpa in 1000 tröjor som nu erbjuds ungdomar genom projektet Ung i sommar.

- Vi vill att de ungdomar som vill ska få möjlighet att visa vad de känner för sitt Malmö och att de inte tänker låta avvikelser kapa bilden av sin stad. Vi uppfattar att stoltheten för Malmö är stor bland ungdomar och genom ”Malmö I love you” får de möjlighet att visa var de står, berättar Malmö stads destinationschef Ann Nyström.