$left
$middle

Sege Park och de globala målen

Sege Park bidrar till de globala målen

Tillsammans med Helsingfors, Buenos Aires, Kapstaden och en rad andra städer väljer Malmö att fortsätta samverka och gå i bräschen för de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030.

Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling - framförallt vad gäller energiproduktion och energieffektivisering.

Sege Park ska blir Malmös nya klimatsmarta stadsdel. Hållbarhet, samägande och odling är nyckelord när nästan 1000 bostäder byggs.