$left
$middle

Malmö stad stöttar polisen och stärker upp i verksamheterna

Polisen har inlett nationell och regional särskild händelse mot den grova organiserade brottsligheten. Malmö stad stöttar polisen och stärker upp i verksamheterna.

Polisen har primärt det brottsförebyggande uppdraget, medan det trygghetsskapande arbetet är ett bredare uppdrag där polisen och Malmö stad jobbar i nära samverkan med varandra och övriga samhället.

Polisen i Malmö får nu förstärkning från andra delar i landet för att möta behovet av både utredande resurser och ökad tillgänglighet på gator och torg.

– Vi i Malmö stad kommer att följa polisens planering. Utifrån behov som de ser kommer vi se till att de får de kommunala resurser och kompetenser som behövs för att genomföra de insatser de vill. Det handlar bland annat om ett nära samarbete mellan socialtjänsten och polisen och att underlätta kamerabevakning på platser där polisen önskar det. Vi kommer också ha med en person i polisens särskilda stab, säger Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg för trygghets- och säkerhetsfrågor på stadskontoret.

Läs mer