$left
$middle

Nu ska utbetalningarna av ekonomiskt bistånd bli jämställda

För hushåll där både en man och en kvinna får ekonomiskt bistånd görs utbetalningarna idag i regel till ett bankkonto som står i mannens namn, om inte paret begär annat. Det ska nu ändras.

I samband med att arbetsmarknads- och socialförvaltningen digitaliserar flera tjänster inom ekonomiskt bistånd så införs jämställda utbetalningar av bistånd. Det innebär att, när bistånd beviljas gemensamt för hushållet ska det beviljade biståndet betalas ut 50/50 till respektive partner. Den ändrade rutinen innefattar hushållets gemensamma utgifter.

För att inte öka socialsekreterarnas arbetsbelastning görs ändringen i samband med en utökad digitalisering av hur ekonomiskt bistånd administreras. Den förenklade hanteringen ska också frigöra tid för socialsekreterare åt personliga möten.

Det nya utbetalningssättet ska vara genomfört under tredje kvartalet år 2020. I dagsläget skulle 4800 vuxna personer i 2400 hushåll beröras av de nya reglerna.

Med ändringen införs samma praxis för försörjningsstödet som gällt för det statliga barnbidraget sedan en lagändring 2014.