$left
$middle

Nu blir "Migration: Spår i en konstsamling" bok

Nu blir utställningen Migration: Spår i en konstsamling bok. I publikationen lyfts frågor om migration och exil under de senaste hundrafemtio åren upp från kontens perspektiv.

Hur har konstnärer under de senaste hundrafemtio åren förhållit sig till migration och exil? Och vilken roll kan ett museum spela i tider av migration? Frågorna är utgångspunkt för Migration: Spår i en konstsamling som rymmer över hundra verk från Malmö Konstmuseums samling gjorda från 1881 fram till idag. Boken bygger på utställningen som redaktörerna Maria Lind och Cecilia Widenheim gjort tillsammans.

– Boken lyfter en av Sveriges intressantaste samlingar. Till exempel finns en unik samling med 1900-talskonst från Lettland, och en hel del samtidskonst med koppling till migration, berättar Maria Lind, redaktör och curator.

– Publikationen utgår från de fascinerande erfarenheter och tankar kring migration och exil som vi hittade i samlingen när vi gjorde utställningen, berättar Cecilia Widenheim, redaktör och curator.

I boken framträder museets egen historia som fristad för flyktingar och de händelser som utspelade sig i museilokalerna på Slottsholmen vid Malmöhus våren 1945. Över en natt togs beslut att tillfälligt avbryta museets vanliga verksamhet för att hjälpa människor som kom till Sverige med Röda Korsets vita bussar.

– Museichefen Ernst Fischers beslut våren 1945 att omvandla museet till flyktingförläggning för nyligen frigivna koncentrationslägerfångar är en tyngdpunkt i boken, och hans progressiva metod manar till eftertanke, säger Cecilia Widenheim

I boken lyfts också konstmuseets lettiska samling, med verk som köptes in i solidaritet med den unga baltiska nationen och dess landsflyktingar fram. Andra infallsvinklar på migration får vi genom verk av exilkonstnärer som Sonia Delaunay-Terk, Lotte Laserstein, Endre Nemes och Peter Weiss, samt de geopolitiska frågor som tas upp av Pia Arke, Öyvind Fahlström och Charlotte Johannesson.

Flera samtida perspektiv på hur konstnärer idag förhåller sig till migration och exil finns också med. Bland annat genom ett samtal mellan curatorera. Tillsammans ger de här omläsningarna av samlingen en angelägen debatt kring museernas roll i dagens samhälle.

Mer om boken

Boken publiceras i samarbete med Sternberg Press och distribueras via deras kanaler. Från och med 24 januari 2020 kan boken köpas på Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall.