$left
$middle

Sege Park - nu är vi igång

Den 10 mars togs det första spadtaget i Sege Park; byggator och ledningar tar nu plats och byggherrarna kommer därefter att påbörja sina respektive projekt. Den förberedande markentreprenaden görs av fastighets- och gatukontoret tillsammans med E.ON och VA SYD. PK Road är markentreprenör.

Första spadtaget togs av Andreas Schönström, ordförande i tekniska nämnden, Karin Wikström, avdelningschef, VA SYD, Per-Anders Tauson, Director City Energy Solutions, E. ON och Håkan Thulin, avdelningschef, Malmö stad, fastighets- och gatukontoret. Det gemensamma första spadtaget togs genom att ett äppelträd ”Malus Amorosa” planterades. Detta som en gest till områdets historia som försörjare av frukt till Malmös sjukhus och som en start på en kommande, ny, fruktodling i Sege Park.

100-tals barn från Backaskolan sjöng ”Lång väg att gå” - en sång de skrivit till Sege Park.

Smarta lösningar

Sege Park ska bli ett föredöme för hållbart stadsbyggande som grundas i lokal delningsekonomi och socialt ansvarstagande. Området ska både visa hur stadsboende kan bidra till att minska klimatutsläpp och hur bostäder med lägre boendekostnader kan skapas. Sege Park ska få en tydlig odlingsinriktning och det kommer att finnas många olika möjligheter att odla i området.

- Redan om fem år bor det 2000 människor här som har tillgång till en helt fantastisk uppvuxen park och förhoppningsvis många smarta lösningar för att leva ett så hållbart liv som möjligt, säger Pernilla Andersson, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Vatten, avfall och energi

Hållbarhetsfokuset i Sege Park får ett bredare perspektiv genom en klimat- och kretsloppsöverenskommelsen mellan Malmö stad, VA SYD och E.ON. Överenskommelsen slår fast gemensamma målsättningar och verkar för att dessa uppnås i nära samarbete med byggherrarna och andra aktörer.

- Sege Park är ett oerhört spännande projekt där E.ON verkligen får visa vad vi kan och går för när det gäller hållbara energilösningar. Jag är stolt över att tillsammans med Malmö stad och VA SYD driva utvecklingen av Malmös nya spjutspetsområde för hållbar stadsutveckling och bygga en energilösning som på bästa sätt möter stadens ambitiösa klimatmål, säger Per-Anders Tauson, Director City Energy Solutions, E.ON.

- När vi gör plats för vattnet och möjliggör återbruk förstärker vi ekologiska, sociala och ekonomiska värden i staden. I Sege Park kommer vi införa smarta lösningar där återanvändning av resurser sker i cirkulära system. Exempelvis lokalt återvinna näringsämnen från toaletter, skapa gemensamma ytor och aktiviteter för upcycling & återbruk och skörda regnvatten, säger Karin Wikström avdelningschef på VA SYD.