$left
$middle

Pendlare till Danmark och Malmö får hjälp att ta bilen – 800 parkeringsplatser till kan öppnas

För att hjälpa pendlare som behöver ta bilen till Malmö kan pendlarparkeringen vid Svågertorps station mer än fördubblas på måndag.

Danmarks regering har beslutat att delvis stänga gränserna mot Sverige och Tyskland. En följd av det är att tågtrafiken till Danmark reduceras kraftigt. Begränsningar i tågtrafiken över Öresund påverkar också tätheten i tågtrafiken mellan Malmö och till exempel Helsingborg och Lund.

Många som arbetspendlar till Danmark och Malmö kommer troligen att behöva pendla med bil istället. Behovet av samåkning ökar.

För att underlätta för bilister och samåkning öppnar Malmö stad upp ytterligare parkeringsplatser på pendlarparkeringen i Svågertorp.

– Jag förstår att vardagen för många påverkas mycket av beslutet från den danska regeringen att stänga gränserna mot Sverige, med följden att tågtrafiken begränsas kraftigt. Därför vill vi underlätta för alla som behöver ta bilen och samåka istället, genom att göra det lätt att ställa bilen på vår pendlarparkering vid Svågertorps station. Vi kan direkt på måndag morgon mer än fördubbla kapaciteten, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande i Malmö.

Idag finns plats för 300 bilar på den befintliga pendlarparkeringen precis öster om Svågertorps station. På måndag morgon är står personal beredda att öppna upp ytterligare en parkeringsyta, om de 300 befintliga parkeringsplatserna fylls. Det är en parkeringsyta med plats för cirka 800 bilar som då öppnas, precis väster om Svågertorps station.

Det kostar 1 kr/tim att parkera på parkeringen vid Svågertorp.

Relaterat