$left
$middle

Hjälp oss att dokumentera coronaviruset

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset, Covid 19, gör Malmö Museer en samtidsdokumentation med insamling av berättelser och fotografier för att dokumentera hur samhället och invånarna påverkas och upplever pandemin.

Arbetar du hemifrån?

Arbetar eller studerar du/din familj hemma på grund av Covid 19? Som en del i samtidsdokumentationen gör vi en insamling av bilder på hur dessa tillfälliga arbets- och studieplatser ser ut.

Har ditt företag drabbats?

Museet har en viktig roll att bevara och dokumentera det som händer nu. Det insamlade materialet kommer att ha stor betydelse för framtida forskning och kunskapsuppbyggande. Näringslivet och då speciellt mindre företag drabbas hårt av coronaviruset.

Vi vill gärna ta del av din berättelse och undrar därför hur ditt företag drabbats?