$left
$middle

Nytt telefonnummer för beställning av sjukresor

Telefonlur

Från den 1 april kommer Skånetrafiken att ta över sjukresorna i egen regi. Det betyder att du som ska beställa en sjukresa ska ringa direkt till Skånetrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-77 44 11.

Under en övergångsperiod kommer det att gå att ringa till Malmö stads beställningscentral för sjukresor på 040-34 55 20 som tidigare. Då vidarekopplas samtalen direkt till Skånetrafiken. Detta kommer också att informeras om när du ringer. Vidarekopplingen upphör 1 juni 2020 och därefter gäller telefonnumret 0771-77 44 11. En hänvisning kommer att finnas på 040- 34 55 20 till 31 augusti 2020.

Färdtjänsten i Malmö stad påverkas inte av detta och inget kommer heller att förändras vad gäller kostnad eller fakturering.