$left
$middle

Snart släpps vattnet på och containern kommer på plats

Våren närmar sig och det är dags att sätta på vattnet på Malmös koloni- och odlingsområden.

Vi planerar att börja sätta på vattnet under vecka 15 (den 6 april och framåt). Detta är en ungefärlig tid som kan påverkas av vädret.

Från vecka 14 påbörjas arbetet med att öppna toaletterna och sätta ut containrarna.

sv
sv