$left
$middle

Information om covid-19 ska nå alla

Informationen om virussjukdomen covid-19 behöver vara begriplig för alla, oavsett förutsättningar. Alla ska kunna ta sitt ansvar och följa råden för att minska smittspridningen, men tillgång till korrekt information kan också bidra till ökad trygghet och hindra ryktesspridning.

Den viktigaste informationen är den som handlar om att hejda smittspridning och skydda äldre.

Översättningar

I Malmö är arabiska och somaliska de största språkgrupperna som kan vara svåra att nå. Därför har Malmö stad prioriterat översättningar till arabiska, somaliska och engelska; många kan engelska, även om det inte är deras modersmål.

Lättläst

malmo.se finns lättläst information om coronaviruset. Lättlästa texter kan underlätta för personer som håller på att lära sig svenska, har kognitiva funktionsnedsättningar eller lässvårigheter, eller är ovana att läsa myndighetstexter.

Information på stan och på webben

Information om hur vi kan skydda oss mot Covid-19, syns runt om i stadsbilden. Den finns på digitala skyltar i busskurer och kommer snart på affischtavlor.

På malmo.se finns Malmö stads egen information på svenska, engelska, somaliska och arabiska. Där finns också länkar till sidor hos Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se, Sveriges radio och European Centre for Disease Prevention and Control, med översättningar till fler språk.

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer att se till att olika språkgrupper får information om corona och Covid-19 via sociala medier.

Det finns också väletablerade svenska nyhetskanaler på arabiska, som sprider samhällsinformation till sina många läsare.

Muntlig information

Äldre personer från t ex afrikanska länder är ofta vana vid att lyssna på nyheter, eller lyssna på personer de har omkring sig. Information som ligger på webben når helt enkelt inte fram till alla.

– Mitt uppdrag är bland annat att informera nyckelpersoner, som i sin tur sprider kunskap vidare, säger Amal Abdi-Hakin, informatör i Malmö stad. Nyckelpersonerna har ett brett nätverk i olika föreningar, och i kontakt med människor. De får information om corona och covid-19, vilka som är riskgrupperna och om hur man skyddar sig själv och andra. Jag berättar också om hur man kan göra för att minska smittspridningen om man har äldre hemma, som man inte kan isolera sig ifrån.

Amals uppgift är också att nå ut till andra mindre språkgrupper, då på svenska och med hjälp av tolk.

malmo.se/corona

malmo.se/corona finns Malmö stads information om corona och covid-19, och länkar till andra viktiga sidor.

sv
sv