$left
$middle

Ceremoni för nya svenska medborgare ställs in

Malmö stad har sedan många år anordnat en ceremoni för nya svenska medborgare i samband med Sveriges nationaldag 6 juni.

Enligt lagen om svenskt medborgarskap ska varje kommun minst en gång per år anordna en ceremoni för nya svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya medborgaskap.

Under rådande omständigheter kommer Malmö stad att ställa in ceremonin för nya svenska medborgare den 6 juni. I stället kommer man att planera för en alternativ ceremoni under hösten 2020 och när nytt datum är fastställt kommer inbjudan att i god tid sändas ut till de 3 392 personer som blev svenska medborgare i Malmö år 2019.

sv
sv