Högsta hyresnivån på LSS-boende 2020

Högsta hyresnivån höjs till 5 085 kronor i månaden
från den 1 juni 2020.

Om din hyra är högre
så betalar du högst 5 085 kronor i månaden.

Om du har bostadstillägg

Du ska meddela Försäkringskassan att
din hyra är 5 085 kronor från den 1 juni.

Meddela Försäkringskassan i maj på
telefon 0771-524 524.

Du som har Bank–ID
kan meddela din nya hyra
forsakringskassan.se.

Om du är 65 år eller äldre och har bostadstillägg

Meddela din hyra till Pensionsmyndigheten
på telefon 0771-776 776.

Du som har Bank–ID
kan meddela din nya hyra
pensionsmyndigheten.se

Om du har frågor

Kan du kontakta sektionschefen på ditt boende.

Tänk på att

Om din hyra är under 5 085 kronor i månaden,
betalar du din faktiska hyra.

Informationsblad har skickats hem till hyresgästerna.

Informationsblad Meddelande om ändrade hyresvillkor 2020 (pdf, 108.8 kB)

Allmänt om kostnader på LSS-boende

Om du bor på ett LSS-boende betalar du hyra plus eventuell elavgift
för ditt boende.

Du betalar även för mat samt för vissa förbrukningsartiklar,
insatsen kallas för boendeabonnemang.

Mer om kostnader inom vård och omsorg.