$left
$middle

Fler elever ska få göra vissa moment i skolan

Elever inom ytterligare fem av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter ska delvis få komma tillbaka till skolan för att göra vissa praktiska moment. Det står klart efter beslut från nämndens ordförande.

Sedan tidigare har avgångselever som läser el- och energiprogrammet på Universitetsholmens gymnasium samt de som läser specialidrott på Malmö Idrottsgymnasium delvis fått komma tillbaka till skolan för att göra vissa praktiska moment. Det handlar om sådana moment som inte går att göra på distans.

Nu får ytterligare fem verksamheter tillåtelse att ta in mindre grupper av elever för att göra moment som är omöjliga att göra vid fjärr- eller distansundervisning. Momenten är också viktiga för att eleverna ska ges möjlighet att klara sin utbildning.

Det handlar om två verksamheter inom gymnasiet och resterande tre är inom den del av vuxenutbildningen som upphandlats:

  • Avgångselever på Malmö latinskola som läser estetiska programmet med inriktningarna teater samt estetik och media. Beslutet gäller terminen ut.
  • Avgångselever på Malmö Restaurangskola som läser inriktningen bageri och konditori. Beslutet gäller terminen ut.
  • Elever som läser utbildningen el och energi 2c samt VVS och fastighet del 2j vid Lernia Utbildnings AB:s verksamhet i Malmö. Beslutet gäller till 31 augusti.
  • Elever som läser utbildningen fordon och transport del 2d vid Movant AB:s verksamhet Movant Lund. Beslutet gäller till den 31 augusti.
  • Elever som läser utbildningen bygg och anläggning del 2B vid Hermods verksamhet i Malmö. Beslutet gäller till den 31 juli.

Förvaltningen har numera något som kan likställas vid en rutin för hur det ska gå till för att skolorna ska kunna öppnas för att ta emot mindre grupper av elever. Skolorna ska först ta fram ett underlag med tänkt upplägg som innehåller förslag på smittskyddsåtgärder. De föreslagna åtgärderna granskas av chefen för Centrala elevhälsan. En särskild riskbedömning av det planerade upplägget görs också tillsammans med skyddsombud. Riskbedömningen granskas också av förvaltningens HR-chef. Mot den bakgrunden samt Folkhälsomyndighetens rekommendationer tar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutet om det föreslagna upplägget fungerar.

sv
sv