$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 22

Nu installeras “hälsa-på-skydd” på Malmö stads vårdboenden, seniorernas mötesplatser sänder i den lokala Malmökanalen och Region Skåne har kommit igång med provtagning på medarbetare inom vård och omsorg.

Malmö stad arbetar för att säkerställa driften av våra samhällsviktiga verksamheter, skydda äldre och andra riskgrupper och motverka spridningen av smittan.

Hälsa-på-skydd installeras

Över 30 ”Hälsa-på-skydd” installeras denna vecka på Malmö stads vårdboenden. För att anhöriga och boenden ska kunna mötas, sätter man upp konstruktioner med plexiglas i trädgårdar eller vid uteplatser. Det är viktigt att alla inblandade följer både de allmänna råden och de speciella riktlinjer som tagits fram för möten med “Hälsa-på-skydd”.

Sändningar för seniorer

Sedan den 18 maj sänder mötesplatserna för seniorer i lokala Malmö mediakanal. De bjuder på olika aktiviteter som berättelser om Malmös historia och gympa.​ På malmo.se har mötesplatserna fler aktiviteter.

Sändningen är en del i programmet Angeläget som kommer att fokusera på samhällsinformation under coronasituationen. Programmet sänds varje vecka måndag till torsdag kl. 18-19. ​

Malmö stad bidrog även med material från stadsarkivet och från en pressträff under programmets första vecka. ​

Provtagning inom vård- och omsorg

Region Skånes provtagning av medarbetare inom vård och omsorg är igång. Där ingår också Malmö stads medarbetare inom LSS-bostäder.

Smittade inom äldreomsorgen i Malmö

Just nu finns ett tiotal personer med konstaterad covid-19 inom äldreomsorgen i Malmö. Vid misstänkt och konstaterad smitta använder personalen skyddsutrustning enligt myndigheternas rutiner. Medarbetare uppmanas fortfarande att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och att noggrant följa regler om hygien.

Miljöförvaltningen på besök

Miljöförvaltningens inspektörer besökte 18-24 maj 40 verksamheter. Vid besöken observerar inspektörerna och dokumenterar så kallade ”avvikelser”, det vill säga om restaurangerna inte gör vad de ska för att minska smittspridningen. De passar också på att informera verksamheterna om vad som måste göras för att gästerna ska kunna hålla avstånd. Det gäller också att alla gäster tar sitt ansvar och visar hänsyn.

Det samlade intrycket från inspektörerna är att de allra flesta verksamheter gör vad de kan för att minska trängsel och ger gästerna möjlighet att hålla trygga avstånd.

Gymnasie- och vuxenutbildning på distans

Undersökningen om hur elever med distansundervisning klarar sitt lärande fortsätter. Det kan finnas behov för insatser inom matematikundervisningen och man tittar nu på olika åtgärder för att hjälpa de elever som behöver stöd för att nå sina mål.

Tolv beslut har hittills tagits om att ge dispens från de stängda skolorna på gymnasiet och vuxenutbildningen. Bland annat har avgångselever på estetiska programmet fått komma tillbaka för att spela teater på Malmö latinskolas takterrass.

Sjukfrånvaron stabil

Sjukfrånvaron inom Malmö stad är på ungefär samma nivå som förra veckan. Malmö stad har förberett sig på en högre sjukfrånvaro, bland annat genom rekryteringskampanjer.

Diagram över sjukfrånvaro i Malmö stad, 5,7 procent är senaste noteringen.

Tabellen visar sjukfrånvaroutveckling per dag inom Malmö stad de senaste veckorna. Streckad linje med röda siffror utgörs av antagande om att den efterrapporterade frånvaron är relativt stabil.

sv
sv