$left
$middle

Extra kulturstöd under corona-pandemin

Många kulturaktörer har drabbats hårt av corona-pandemin. Malmö stad ger nu möjlighet till extra kulturstöd för att motverka de negativa effekterna. Stödet ska bidra till att upprätthålla en hållbar kulturell infrastruktur i Malmö och ska främja mångfalden av aktörer och konstformer.

Det finns två former av stöd – dels ett stöd till fristående kulturorganisationer och dels arbetsstipendier till enskilda kulturutövare. Totalt finns 4 miljoner kronor att fördela.

Stödet till fristående kulturorganisationer i Malmö kan sökas av professionella kulturaktörer som på grund av corona-pandemin har behov av ett extra stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet. Med hänsyn till den extraordinära situationen kan stöd även ges till aktörer som normalt bär sina egna kostnader utan kulturstöd. Maximalt belopp är 100 000 kr per kulturorganisation.

Arbetsstipendier för professionella kulturutövare ska ge möjligheter till konstnärligt arbete och försörjning under corona-pandemin. Stipendiet uppgår till 30 000 kr per person.

Stöd till fristående kulturorganisationer

Arbetsstipendier

För båda stöden gäller:

  • Ansökan öppnar tisdag 9 juni och sista ansökningsdag är måndag 22 juni 2020.
  • Ansökan ska göras genom Malmö stads e-tjänster
  • Stödet är ett komplement till andra former av stöd och kostnadslättnader på lokal, regional och nationell nivå
  • En prioritering kommer att göras bland de ansökningar som kommer in, utifrån det anslag som finns att fördela.
  • Stödet kommer att betalas ut under juli månad.
sv
sv