Hallå där, Emelie Lindfors

Stödpedagog på ett korttidsboende inom LSS och som varit FoU-trainee och skrivit en FoU-traineeuppsats om barns rätt att göra sin röst hörd.

När du bestämde dig för, att vid sidan av ditt arbete, gå in i det ganska omfattande FoU-traineeuppdraget?

– Jag fick frågan från min chef om jag med stöd av FoU-koordinatorn på funktionsstödsförvaltningen, ville skriva en uppsats från ett barnperspektiv. Utan att riktigt veta vad jag gav mig in på så tackade jag ja. Det var ett större arbete än jag trodde. Jag satt vilsen vid ett skrivbord på Fänriksgatan och visste inte var jag skulle börja någonstans.

– Men det föll sig snart ganska naturligt att jag skulle börja med att gå igenom barnkonventionen som blev lag i januari 2020. Sedan har jag läst massor med forskningsartiklar och uppsatser. Jag har kollat på filmer, jag har läst i böcker och på olika hemsidor. Det har varit otroligt lärorikt och kul.

Visste du från början att du ville skriva om barn och deras rättigheter att bli hörda?

– Nej, det var inte min tanke från början. När jag påbörjade min trainee så jobbade jag på ett barnboende. Min första tanke var att jag ville ta reda på vem det var som ansvarade för att uppfostra och förbereda barnet eller den unga för vuxenlivet. Vems ansvar var det att lära barnet/ungdomen vad som är rätt och fel, hur man beter sig i olika sammanhang och vilka konsekvenser en viss handling får. Men med tiden så mynnade det ut i hur vi ger barn och unga stöd i att göra sin röst hörd. För det är där vi måste börja innan vi kan arbeta med de andra delarna.

Hur kan man omsätta uppsatsens slutsatser och insikter på din arbetsplats?

– På den arbetsplats där jag är idag men också på den arbetsplats jag var på när jag påbörjade min FoU-traineeuppdrag, är arbetet med att låta barnen höras ett stort utvecklingsområde för personalen. Det finns otroligt många olika verktyg och arbetsmetoder där personal måste testa och pröva sig fram för att se vilken metod som fungerar för de olika barnen och ungdomarna.

– Har man en verksamhet där man har fyra olika barn eller unga som behöver stöd i kommunikationen, kan det behövas fyra olika arbetsmetoder. Personalen måste ha tålamod och fantasi. När man har prövat olika sätt och till slut hittar ett som fungerar och man plötsligt kan kommunicera med en person utan verbalt språk, är det en otroligt häftig känsla.

Kontakt

emelie.jacobsson@malmo.se

Uppsatsen

FoU-traineeuppsatsen "Barn har rätt att göra sin röst hörd – att stärka barns utveckling inom LSS"

Sajt om forskning och utveckling

Mer om forskning och utveckling inom vård, omsorg och stöd i Malmö stad: www.malmo.se/fou

Text

Violetta Rajkovic, extratjänst på funktionsstödsförvaltningens kommunikationsavdelning