$left
$middle

EU-projekt sätter Malmös stadsgator i fokus

En gata är inte bara en transportsträcka. En gata kan också vara en viktig plats för god livsmiljö för de som bor och verkar där. Just nu samlar Malmö stad in synpunkter från allmänheten inför skapandet av framtidens gatumiljöer.

– Projektet tittar på hur man med olika åtgärder ska kunna tillfredsställa både stadens behov av fungerande trafik och människors behov av vistelseyta och trivsel i sin närmiljö, säger Maria Brodde Makrí, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Det aktuella projektet är EU-projektet MORE som Malmö stad deltar i tillsammans med universitet, teknikutvecklare och fyra andra europeiska storstäder. Förra veckan startade en del av aktiviteterna: en dialogturné som besöker 6 olika platser i centrum. Här ska vi ta reda på vad boende, företagare och andra som rör sig på de specifika platserna tycker och tänker om dem. Först ut var korsningen Regementsgatan-Roslins väg, denna vecka besöks Mariedalsvägen-Fågelbacksgatan och kommande veckor är det dags för Erik Dahlbergsgatan, Dalaplan och Klaffbron. Sista stoppet blir korsningen Sallerupsvägen/Östervärnsgatan i början av oktober.

Synpunkterna som samlas in kommer bland annat att användas när nya gatumiljöer ska gestaltas i framtiden, bland annat i den nya stadsdelen Nyhamnen. Materialet kommer också att förmedlas vidare till projektledare på fastighets- och gatukontoret som utvecklar stadens befintliga stadsgator.

sv
sv