$left
$middle

Elsparkcyklar som parkeras på olämpliga ställen är återkommande problem som tas upp av Malmöbor. För att få bättre ordning vill Malmö stad ställa krav på tillstånd och en årsavgift för att få ställa ut fordon.

Kommunstyrelsen fattade den 9 september beslut om en ändring av den lokala ordningsstadgan. Ändringen innebär att uthyrare av ”eldrivna enpersonsfordon”, som sparkcyklar eller cyklar, måste ansöka om tillstånd för sin uthyrning i förväg. Uthyraren måste också betala 1825 kronor per fordon i årlig avgift.

Ändringen gäller friflytande mobilitetstjänster – det vill säga uthyrning där fordonet hämtas på ett ställe och kan lämnas på ett annat inom ett visst angivet område.

För att underlätta för alla att parkera elsparkcyklarna på ett fungerande sätt inleddes i somras ett försök med ett tjugotal specialgjorda parkeringszoner i innerstadsområdet. Zonerna är tydligt markerade platser med uppmaning att parkera elsparkcykeln där. Försöket med zoner pågår tills april 2021, med delrapport i december i år och slutrapport i maj 2021.

Ändringen i ordningsstadgan måste godkännas av Länsstyrelsen.