$left
$middle

Rosengård har kommit till Västra Hamnen

Kvinnokooperativet Yalla Trappan har utökat sin verksamhet och har numera även en restaurang i Västra Hamnen. Yalla Trappan finns sedan tio år tillbaka i Rosengård och erbjuder kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden, en möjlighet att få fast anställning inom restaurang, catering, sömnad och städning. Satsningen i det nybyggda området i Västra Hamnen har gjorts möjlig genom ett samarbete och pilotprojekt mellan Malmö stad och byggföretaget Skanska.

I det nya kvarteret Sjösättningen i Västra Hamnen bjuder numera Yalla Trappan på Meze, libanesiska wraps och orientaliska pannkakor. Kvinnokollektivet Yalla Trappan finns sedan tio år tillbaka i Rosengård och har verksamheter på en rad olika håll. Yalla Trappan erbjuder kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden, en möjlighet att få fast anställning inom restaurang, catering, sömnad och städning.

Satsningen i det nybyggda området på Stora Varvsgatan i Västra Hamnen har gjorts möjlig genom ett samarbete och pilotprojekt mellan Malmö stad och byggföretaget Skanska.

– Tillsammans med Skanska har vi implementerat social hållbarhet som en del av exploateringsprocessen. Det handlar om att bryta barriärer och för oss har det även varit ett sätt att utveckla hur vi ska jobba med social hållbarhet i vårt dagliga arbete. Social hållbarhet är allas ansvar, säger Jan Johansson, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Social hållbarhet i pilotprojekt

Pilotprojektet startade 2015 då markköpet av Kvarteret Sjösättningen förknippades med kravet att parterna gemensamt skulle utveckla den sociala hållbarheten i staden. Ett resultat av detta samarbete är att erbjuda en kommersiell lokal med en reducerad hyra i 5 år till Yalla Trappan. Det sociala företaget kommer därmed att kunna växa och erbjuda fler arbetstillfällen. Lokalen blir också en form av bro mellan Rosengård och Västra Hamnen.

Andra åtaganden inom social hållbarhet i projektet handlar om samverkan med skolor, praktikplatser för arbetslösa Malmöbor och samarbete kring mobilitet med den kreativa hubben STPLN som är granne till Kvarteret Sjösättningen.

Sjösättningen är ett stort kvarter i Västra Hamnen i centrala Malmö. Här bygger Skanska äldreboende, förskola, kommersiella lokaler, hyresrätter och bostadsrätter.

sv
sv