$left
$middle

Ett konstnärligt uppror mot konsumtion och kapitalism

Med utställningen Hassan Sharif: I Am The Single Work Artist vill Malmö Konsthall uppmärksamma Malmö som internationell stad och lyfta ett konstnärskap från Mellanöstern, en region som varit underrepresenterad i den svenska konstvärlden. Utställningen öppnade den 19 september och visas fram till och med den 10 januari 2021.

Hassan Sharif, född i Iran och verksam i Dubai, Förenade Arabemiraten, var fram till sin bortgång 2016 en pionjär inom experimentell samtidskonst i Mellanöstern. Han bröt på många sätt mot konstvärldens normer: han gick emot idén om att konst ska vara kommersiellt gångbart, att den skulle visas på museum och att den skulle tillverkas av dyra material och med stor yrkesskicklighet. I stället skapade han sina verk av billiga vardagsmaterial eller massproducerade föremål som han hittade på marknader och skapade tidigt konst i det offentliga rummet – på gator, torg och i öknen – i protest mot en elitistisk konstvärld. Han ville att konsten skulle finnas till för allmänheten, inte att den skulle glasas in på museum och betraktas bara av konstkännare.

Hassan Sharif klassas i dag som en av 1900-talets mest inflytelserika konstnärer från Mellanöstern, trots att det tog länge innan hans konst blev accepterad av hans samtid. Han betraktas i dag som en föregångare av en hel generation yngre konstnärer i regionen, samtidigt som hans verksamhet först nyligen börjat få ett bredare erkännande i Europa. Utställningen Hassan Sharif: I Am The Single Work Artist är den hittills största och mest omfattade översikten av hans arbete och hans första soloutställning i Sverige, med över 150 verk.

Under sin livstid skapade Hassan Sharif en komplex samling av verk som inkluderade målningar, politiska satirer, skulpturala installationer och performance. Många av verken i utställningen utforskar stadens och konsumtionssamhällets utveckling. Plastmuggar, bestick, flip-flops och billiga leksaker dög lika väl att skapa konst av som något annat – ett uttryck för hans kritiska hållning till den framväxande konsumtionskulturen i Gulfregionen efter upptäckten av olja på 1950-talet. 

sv
sv