$left
$middle

Nu är snart odlingssäsongen slut

Från vecka 43 stängs vattnet av i odlingsområdena.

Städa undan på odlingslotten och klippa gärna ner gräset inför vintern. Tänk på att du ansvarar för odlingslotten under hela året.

Vi genomför nu besiktningar på våra odlingsområden och tittar på att odlingslotterna är städade, att staket och vindskydd är hela och att odlingslotterna följer de regler som finns för respektive odlingsområde.

sv
sv