$left
$middle

Tester med smart laddning av elbilar kommer att genomföras i P-huset Anna.

Projektet CLUE ska dämpa kapacitetsbristen genom flexiblare användning av el

I EU-projektet CLUE ska miljöförvaltningen tillsammans med företag och universitet bidra med lösningar till Malmös elförsörjning. Målet är att topparna i elnätet ska minska genom bättre samverkan och ökad förståelse.

Malmös befolkning ökar i rask takt och en ökad elektrifiering av samhället leder till ett stort elbehov. Energibehovet hos den växande befolkningen måste alltså mötas med de resurser som redan finns men användas effektivare än i dag. Miljöförvaltningen ska, tillsammans med flera andra aktörer, försöka minska belastningen på elnätet med färre efterfrågetoppar i elnätet genom projektet CLUE (Koncept, planering, demonstration och replikering av Lokala Användarvänliga Energisamhällen).

Fyra olika tester ska genomföras i Malmö, bland annat med smart laddning av elbilar och användning av storskaligt batteri. Målet är att testerna ska ge lärdomar som kan användas för att skynda på omställningen till ett hållbart energisystem. Projektet ska öka förståelsen för hur samverkan bland olika aktörer, både myndigheter och privata, leder till ökad flexibilitet i elnätet.

Projektet pågår till 15 december 2022 och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Förutom miljöförvaltningen deltar även E.ON Energidistribution AB, E.ON Energilösningar AB, Lunds universitet, Parkering Malmö AB, Rise Research Institutes Of Sweden AB, Serneke Group AB, Vasakronan AB samt 14 ytterligare samarbetspartners i Skottland, Tyskland och Österrike i projektet.

sv
sv