$left
$middle

Triangeltorget efter nyinvigningen sommaren 2020.

Upplåtelser vid Triangeltorget

Det krävs tillstånd för att använda offentliga platser. Vissa platser – exempelvis Triangeltorget - är inte lämpliga att belamra; detta för att platsen måste vara tillgänglig och framkomlig.

Efter ombyggnationen av Triangeltorget har Malmö stad begränsat antalet upplåtelser och flyttat den befintliga försäljningsplatsen. Detta har gjorts för att platsen ska fylla kraven för tillgänglighet och framkomlighet för exempelvis utryckningsfordon och de som rör sig i staden.

Tillstånd

Den som är intresserad av att tillfälligt använda en offentlig plats för exempelvis ett evenemang eller försäljning ska kontakta polisen som är den myndighet som godkänner tillstånd eller fastighets- och gatukontoret som är markägare. Det krävs ofta polistillstånd för att bedriva en verksamhet på en offentlig plats. Samma regler gäller för alla.

Polistillstånd och upplåtelseavgift

Vid godkänt tillstånd av polisen fakturerar Malmö stad en upplåtelseavgift för användning av marken till annat än vad den egentligen är avsedd för. Avgiften tas ut enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Villkor och information för användning av offentlig plats

Den som fått tillstånd av polisens att använda en offentlig plats ska noggrant läsa igenom hur marken får användas. Följer inte verksamhet uppsatta villkor kan polistillståndet återkallas.

sv
sv