$left
$middle

Från och med måndag går Malmös stads gymnasieskolor över till fjärr- och distansundervisning. Foto: Colorbox

Övergång till undervisning på distans på gymnasieskolorna

Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och går över till fjärr- eller distansundervisning från och med måndag den 7 december. För tillfället pågår ett arbete för hur uppläggen ska se ut på de kommunala gymnasieskolorna.

– Vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen. Erfarenheterna från i våras gör att vi är väl förberedda för en omställning till fjärr- och distansundervisning. Exakt hur det ska utformas är ett arbete som inleds nu tillsammans med våra rektorer, säger Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Sedan några veckor tillbaka sker redan delar av undervisning på distans på Malmö stads gymnasieskolor. Det gör av allt att döma övergången som nu rekommenderas lättare.

Malmö stad upplever att professionen efter våren på distans utvecklat den nätbaserade undervisningen. Samtidigt har det, precis som Folkhälsomyndigheten påpekar genom att hänvisa till en rapport från Skolinspektionen, inneburit vissa utmaningar där en del elever har haft svårt för undervisning på distans.

Bland annat undantas därför elever på introduktionsprogrammen, däribland språkintroduktionen. Även gymnasiesärskolan undantas. Andra undantag är praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

– Det är en balansgång där vi måste se till elevernas bästa och deras rätt till utbildning. Med de undantag som finns får vi en framkomlig väg där vi bidrar till att minska smittspridningen, men där elever som har haft svårt för fjärr- och distansundervisning i så hög utsträckning som möjligt också får det stöd de behöver, säger Lars Rehnberg.

Det går runt 6 700 elever på Malmö stads gymnasieskolor. I och med att introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation handlar det om runt 5 500 elever som från den 7 december ska få undervisning på distans.

sv
sv