$left
$middle

Sluta skjut i allvarliga samtal med kriminella

De senaste veckorna har arbetet i den våldsförebyggande satsningen Sluta skjut intensifierats. 24 personer inom våldsamma grupperingar kopplade till det dödliga våldet i Malmö har sökts upp av Malmöpolisen och Malmö stads avhopparverksamhet för individuella samtal, så kallade custom notifications. Även Kriminalvården är involverad genom att en del samtal har skett i samband med frivårdsmöten som deras klienter kallas till.

– Det är en styrka att vi kan göra custom notifications i samband med möten på frivården. Frivårdsinspektören sitter med och lyssnar och tar vid där socialtjänstens och polisens arbete slutar, för att sedan jobba vidare med att förmå klienten att ta den hjälp som erbjuds, säger Jonas Angermund, frivårdsinspektör och koordinator inom Sluta skjut.

Budskapet som lämnas vid ett custom notification är att våldet måste få ett slut och att de som begår våldshandlingar får ett ökat fokus på sig. Samtidigt har de fått veta att samhället vill dem väl och att det finns hjälp och stöd för den som vill lämna kriminaliteten.

En person som bedömts ingå i den för tillfället mest våldsamma gruppen i Malmö och som nyligen söktes upp för custom notification, valde att ignorera budskapet som framfördes vid mötet. Och som utlovat så fortsatte polisen att koncentrera sitt arbete mot honom och hans gruppering. Arbetet ledde till att mannen påträffades med ett vapen. Han är nu häktad i väntan på att utredningen ska bli klar och åtal väcks.

– Det stora flertalet av de uppsökta personerna är positiva till polisens arbete med Sluta Skjut, men har problem att komma ur den situation som de befinner sig i. Att ingå i en kriminell gruppering är ingen dans på rosor, utan många gånger ett ganska oglamoröst liv. Många lever under hot från andra kriminella individer och kan i princip aldrig slappna av, säger Glen Sjögren, polisens koordinator inom Sluta skjut.

På grund av Corona-pandemin och risken för smittspridning har de call-ins (stormöten) som tidigare arrangerats inom Sluta skjut ersatts med en ökad satsning på custom notifications. I våras uppsöktes därför 23 personer för individuella samtal under två veckor i maj. Av dem sökte sju stöd från Malmö stads avhopparverksamhet för att lämna kriminaliteten. Två har fått hjälp att flytta till andra orter.

– Som alltid när vi genomför custom notifications är det ett antal som är intresserade av att få stöd för att lämna miljön. Denna gång var det fem personer som direkt på plats ville få hjälp med att komma vidare och närma sig en mer normal tillvaro. Vår erfarenhet är också att de personer vi besöker relativt ofta tar kontakt med oss längre fram, de kommer ihåg vårt budskap och hör av sig senare, säger Rebecca Persson, socialsekreterare och koordinator inom Sluta skjut.

Nyligen presenterade Brå och Malmö universitet en processutvärdering av införandet av Sluta skjut i Malmö, där allt pekade på att den amerikanska metoden går att anpassa och genomföra i ett svenskt sammanhang.

Sedan Sluta skjut startade har drygt 100 personer sökts upp för custom notifications. Flera av dem har sedan sökts upp för ytterligare samtal.

Som en effekt av ett framgångsrikt polisarbete, från polisen på gatan till utredningssektioner i Malmö i samverkan med Sluta Skjut, är över 40 personer just nu frihetsberövade i pågående eller nyss avslutade rättsprocesser som misstänkta eller dömda för grova brott. En majoritet är personer som själva varit föremål för
call-in eller custom notification. De tillhör grupperingar som driver på det dödliga våldet i Malmö och har inte hörsammat budskapet om att lägga ner vapnen.

Sedan årets start har 19 skottlossningar inträffat i Malmö. Under hela 2019 inträffade 34 skottlossningar, under 2018 skedde 47 och under 2017 skedde 65.

Om Sluta skjut på Malmö stads webbplats

Om utvärderingen av införandet

sv
sv