$left
$middle

Bild visar körfält mellan Malmö och Vellinge. Foto: Per Berglund

Tyck till om extra körfält E6 Vellinge-Malmö

Trafikverket utreder möjligheten att bygga extra körfält mellan Vellinge och Malmö.

Trafikverket utreder möjligheten att bygga ett tredje körfält i norrgående riktning på E6 mellan trafikplats Vellinge Norra och Petersborg för att öka framkomligheten för busstrafiken i riktning mot Malmö, vilket också kommer ge en positiv effekt på gods- och biltrafiken.

Du kan vara med och påverka och lämna förslag på utformning. Det är ett digitalt samråd eftersom den anpassas efter rådande omständigheter för att undvika smittspridning av Covid-19. Det innebär att synpunkter på samrådsmaterialet kan lämnas skriftligt från och med 7 december 2020 till 11 januari 2021.

Materialet som kan lämnas synpunkter på hittas projektets webbsida. Det går att lämna synpunkter via synpunktsformulär, e-post eller brev. Mer information om hur man går tillväga finns beskrivet på webbsidan. 

sv
sv