$left
$middle

Grundskolornas terminsavslut tidigareläggs

Smittskyddet inom Region Skåne rekommenderar nu skolorna att tidigarelägga skolavslutningen. Grundskolenämnden har därför beslutat att höstterminens skolavslutning kommer att bli redan den 18 december.

Smittskyddet inom Region Skåne skriver följande:

På grund av ett allvarligt smittläge avseende covid-19 i Skåne och för att minska risken för elever och lärare (och annan personal) att smittas i skolan och sedan insjukna under jullovet rekommenderar smittskyddsläkaren i Skåne att de skolor som har terminsavslut under vecka 52 om möjligt istället avslutar höstterminen den 18 december.”

Grundskoleförvaltningen kommer under fredagen (11 december) att skicka ut ett brev till alla vårdnadshavare med mer information.

sv
sv