$left
$middle

Upprop: Berätta för framtiden

Sedan snart ett år befinner vi oss i en pandemi som drabbar hela världen. Det som händer liknar inget vi tidigare varit med om. Hjälp oss att berätta för framtiden genom Malmö Stadsarkivs minnesinsamling.

  • Hur är det att leva i en tid präglad av ovisshet och osäkerhet?
  • Vilka känslor väcker viruset hos dig och hur påverkas din vardag?
  • Hur har din inställning och/eller ditt sätt att hantera krisen förändrats under året?

Stadsarkivet vill gärna veta hur du som Malmöbo upplever och hanterar den aktuella situationen. Din berättelse idag är viktig för vårt kulturarv imorgon.

sv
sv