$left
$middle

Projektledare kulturhuvudstadsår 2029: Chrissie Faniadis och Tiago Prata

Chrissie Faniadis och Tiago Prata blir projektledare för Malmös väg mot Kulturhuvudstad 2029

Det är sedan tidigare klart att Malmö kommer att kämpa för den åtråvärda titeln som europeisk kulturhuvudstad år 2029. Nu är det klart vilka som blir projektledare för Malmös kandidatur för att lyfta stadens rika och spännande kulturliv ut på den europeiska arenan. Huvudprojektledare blir Chrissie Faniadis och delprojektledare Tiago Prata.

Under 2021 ska nu Chrissie Faniadis och Tiago Prata utreda möjligheten för Malmö att ansöka om ett europeiskt kulturhuvudstadsår 2029.

– Jag är otroligt nöjd med rekryteringen, säger Malmös kulturdirektör Pernilla Conde Hellman. Vi har haft ett 100-tal mycket kvalificerade sökande, men dessa två stod ut från början.

Chrissie Faniadis, statsvetare, kulturstrateg och producent, har arbetat med det svenska kulturlivets internationalisering i många år och har dessförinnan arbetat med EU-frågor sen studietiden. Faniadis har bott och verkat i Malmö med omnejd och har god insyn, förståelse och respekt för Malmös, och Skånes kulturliv, men bidrar också starkt med internationella perspektiv.

– Malmö är en plats där så mycket spännande konst och kultur skapas. Det är en mångfacetterad stad som rör sig konstant. Närheten till kontinenten, stadens mosaik och viljan att utvecklas ger Malmö en unik profil. Det är en plats som blivit mitt andra hem och en stad jag brinner för och jag tycker att det är dags att Sveriges mesta kulturstad att bli Europeisk Kulturhuvudstad 2029, säger Chrissie Faniadis.

Delprojektledaren Tiago Prata har erfarenhet av att skapa och leda större internationella kulturprojekt, samt att stödja utvecklingen av andra kulturaktörer genom internationellt samarbete och finansiering, bland annat med städer som tidigare varit kulturhuvudstäder såsom Plovdiv i Bulgarien, 2019.

– För mig innebär ett kulturhuvudstadsår att man riktar ljuset både mot stadens utmaningar och framtidsvisioner och tittar på hur man med stöd av kultur och kreativitet kan utvecklas och göra förflyttningar. Allt i dialog med Malmöborna, säger Tiago Prata.

– Ett kulturhuvudstadsår handlar om hela Malmö, säger kulturdirektör Pernilla Conde Hellman. Det handlar om utveckling för staden, stadsmiljön, besöksnäring och för oss Malmöbor. Vi vill kunna ge Malmös invånare större möjligheter till deltagande, medskapande och inflytande i kulturlivet och öka samarbetet med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Blir Malmö kulturhuvudstad 2029 får vi en unik möjlighet att bredda tillgången till kultur och möjligheten att utöva den, avslutar Pernilla Conde Hellman.

 

Bild: Chrissie Faniadis, fotograf: Bodil Bergman Hughes, bild: Tiago Prata fotograf: Angelica Hvass

sv
sv