$left
$middle

Sundsbroskolan

Sundsbroskolan övergår till distans- eller fjärrundervisning

Det har varit en större smittspridning av covid-19 bland personalen och bland de yngre eleverna på Sundsbroskolan. Grundskoleförvaltningen har i samråd med Smittskydd Skåne därför beslutat att hela skolan övergår till distans- eller fjärrundervisning.

- Vi har efter en samlad bedömning av situationen rekommenderat skolledningen att gå över till nätbaserad undervisning till och med den 8:e februari för att förhindra ytterligare smittspridning. Det som har bedömts är ökande sjukfrånvaro, konstaterade och misstänkta covid-19-fall och hur dessa fördelar sig mellan skolans klasser, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare vid Smittskydd Skåne.

Beslutet gäller från torsdagen den 4 februari till och med måndagen den 8 februari. Därefter avvaktar skolan nya rekommendationer från Smittskydd Skåne.

Fritidshemmet på Sundsbroskolan kommer att vara öppet för de elever i årskurs F-3 vars vårdnadshavare har samhällsviktiga yrken eller av andra anledningar inte kan vara hemma med sina barn. De vårdnadshavare som har möjlighet uppmanas dock att stanna hemma med sina barn eller ordna tillsyn på annat sätt.

sv
sv