$left
$middle

Erfarenheter av Tingens metod - webbinarium med tre museer

Tingens metod är ett samarbetsprojekt mellan Malmö Museer, Göteborgs stadsmuseum och Tekniska museet. Projektets mål är att museerna ska arbeta öppnare och mer demokratiskt. Nu bjuder museerna in till ett webbinarium för att berätta om hur Tingens metod använts i de respektive verksamheterna.

Malmö Museer, Göteborgs stadsmuseum och Tekniska museet har gemensamt, med stöd från Kulturrådet, fått chansen att utforska Tingens metod. Det är inte så vanligt med en sådan geografisk spridning – Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har funnit många frågor inom våra verksamheter som tjänar på ett utbyte av erfarenheter. Nu i projektets tredje år vill vi dela med oss av dessa.

Tingens metod är ett sätt att utgå från föremålen, samlingarna, för att bjuda in till delaktighet och hitta fler berättelser kring föremål. Tingens metod handlar mycket om museiutveckling. Vi ser att vi nu kan kombinera många av museernas kända metoder med avsikten att i dialog med omvärlden skapa kunskap för museet på nytt sätt.

Malmö Museer, Göteborgs stadsmuseum och Tekniska museet kommer under webbinariet att berätta om hur vi på olika sätt använt Tingens metod i våra respektive verksamheter. Det gör vi genom att utgå från tinget och hur detta tillfört oss något oväntat men också svårigheter att arbeta mer öppet. Tingens metod är samarbete i sig, internt över verksamhetsområden, externt mot allt från besökare till forskare. I grunden utforskar vi materialiteten i föremålen och samlingarna. Vi vill arbeta öppnare och inkludera fler.

Välkommen på halvdagswebbinarium den 11 mars

Målgrupp: kulturarvsaktörer som är nyfikna på eller varit inne på att använda Tingens metod.

När: Torsdag den 11 mars klockan 13–16

Program i korthet

  • Inledning, Josefine Floberg, Malmö Museer
  • Tingens metod på Malmö Museer – Pilotprojekt i en utställning om sjömansminnen
  • Tingens metod på Tekniska Museet – Case Ågesta, Tingens metod för dokumentation av industrimiljö.
  • Göteborgs stadsmuseum – Tingens metod i förarbete till förnyelse av basutställning och tankar om framtida samlingsarbete.
  • Paneldiskussion och frågestund avslutar

Anmälan

Anmäl dig till webbinariumet här

Webbinariet är kostnadsfritt och genomförs i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Tingens metod utvecklades av Norsk Teknisk museum, Kulturhistorisk museum och Oslo Museum i ett projekt 2015 – 2017. Syftet var att vitalisera museernas interna och externa arbete med sina föremål och samlingar. Ett uttalat mål var att kombinera önskan om öppenhet och inkludering med museernas kärnaktiviteter förvaltning, forskning och förmedling.

sv
sv