$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 8

Särskilda rekommendationer gäller för dig som har varit utomlands, elever i grundskolan kommer inte att erbjudas munskydd och Kul i Malmö erbjuder massor av digitala aktiviteter för barn och unga. Det är något av allt det som rapporteras denna vecka.

Karantän efter resor utomlands

Vi vill påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid resor utomlands. I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Om du har varit utomlands ska du testa dig för covid19 direkt efter resan samt fem dagar efter hemkomst. Det är viktigt att stanna hemma och undvika nära kontakter under sju dagar, oavsett provresultat.

På krisinformation.se finns samlad information om utlandsresor: Utrikesresor och att vistas utomlands

Öresundspendlare får testa sig oftare

Förra veckan kom nytt beslut från Danmarks regering som innebär att svenska pendlare som arbetar i Danmark nu måste ha ett negativt covidtest som är max tre dagar gammalt, i stället för sju dagar som gällde tidigare. Region Skåne erbjuder sedan den 18 januari gratis snabbtest till svenskar som arbetspendlar till Danmark bland annat vid Hyllie station i Malmö.

Läs mer om test i Danmark på www.coronaprover.dk
Läs mer på 1177.se om reseintyg

Kul i Malmö under februarilovet

På Kul i Malmö erbjuder vi massor av aktiviteter för barn och unga upp till 25 år. Under februarilovet finns det ett stort utbud av digitala aktiviteter som du kan göra hemma.

Läs mer om Kul i Malmö – Att göra för barn och ungdomar i Malmö (kulimalmo.se)

Status om munskydd på skolorna

På gymnasiet och vuxenutbildningen kommer munskydd att finnas tillgängligt för elever och lärare från och med den 1 mars. Det betyder att den som vill ska ha möjlighet att använda munskydd. Exakt hur det kommer att gå till varierar utifrån skolornas olika förutsättningar. Det är frivilligt att använda munskydd. Det är viktigt att den som väljer att använda munskydd gör det på rätt sätt.

Elever i grundskolan kommer inte att erbjudas munskydd. Det beslutade grundskolenämnden under torsdagen när de hade tagit del av grundskoleförvaltningens riskbedömning. Den visar bland annat att felaktig användning av munskydd ökar risken för smittspridning och att hantering av munskydd innebär ett administrativt merarbete, vilket innebär avbrott i undervisningen. Däremot kommer personal att erbjudas skyddsutrustning (dvs. munskydd och visir) och leveransen är på väg till skolor.

På förskolan har munskydd levererats till personal. Information om vad som gäller har gått ut till både chefer, medarbetare och vårdnadshavare.

Beslut om munskydd är ett nämndinitiativ som har tagits av förskolenämnden, grundskolenämnen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Fortsatt ett tiotal smittade i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Av de cirka 10 000 personer som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är i nuläget ett tiotal smittade i våra verksamheter. Vaccineringen inom Malmö stads verksamheter fortsätter. Vi är fortsatt i fas 1 och alla boende och medarbetare på förvaltningens 41 särskilda boenden har erbjudits den andra dosen vaccin.

På grund av färre vaccindoser till Sverige har man inte kunnat påbörja den fortsatta vaccineringen inom hemtjänstverksamheten än. Eftersom det är Region Skåne som har hand om vaccineringen fortsätter vi hjälpa dem så fort det kommer ytterligare vaccin. Under veckan kommer därför hemtjänst att påbörja utdelning av Region Skånes brev till alla som har återkommande besök av hemtjänst för hjälp med personlig omvårdnad. I brevet står mer information om hur du bokar din tid för vaccination.

Vi vill förtydliga att du som har hemtjänst eller hemsjukvård från Malmö stad aldrig kommer att behöva identifiera dig med bankdosa eller mobilt bank-ID i samband med vaccinering. Detta gäller både om vår personal ringer dig eller kommer på besök.

Vaccineringen av medarbetare som jobbar nära äldre pågår också, men påverkas just nu också av den ojämna tillgången på vaccin.

Kontroller på restauranger och caféer med anledning av covid-19

Mellan 15 februari och 21 februari gjorde 7 inspektörer från Miljöförvaltningen besök på 38 verksamheter i Malmö, varav två med avvikelser.

Information om alkoholtillsyn

Under förra veckan genomfördes 6 tillsynsbesök på serveringsställen. Ett serveringsställe visade anmärkningar utifrån de tillfälliga restriktionerna då de inte hade utrymt vid 20:30. De flesta serveringsställen stänger kl. 20.30 och några erbjuder take-away mellan kl. 20.30- 21.30.

Nästa "Aktuellt om coronasituationen" publiceras den 2 mars.

Läs mer om vad Malmö stad gör under coronapandemin.

sv
sv