$left
$middle

Anneli Schwartz föreslås bli ny direktör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har beslutat att föreslå Anneli Schwartz som ny direktör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Den föreslagna direktören Anneli Schwartz arbetar som förvaltningschef på kultur och utbildningsförvaltningen inklusive integration och arbetsmarknad i Alingsås kommun. Hon har tidigare bland annat varit t.f kommundirektör i Alingsås kommun och prefekt på textilhögskolan i Borås.

Anneli Schwartz har även pågående uppdrag inom lärarutbildningens samverkansråd vid Göteborgs universitet samt i Skolverkets skolnätverk inom styrning och ledning där hon i egenskap av skolchef är utsedd av generaldirektören.

Anneli Schwartz har en doktorsexamen i pedagogiskt arbete och är i grunden utbildad mellanstadielärare vid Göteborgs Universitet.

Rekrytering en av en ny direktör till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har beretts av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i samråd med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium.

Anneli Schwartz förslås tillträda den 1 augusti.

Kommunstyrelsen fattar beslut den 7 april.

sv
sv