$left
$middle

Undersökning om diskriminering i Malmö

Under april-maj ges totalt 9000 Malmöbor mellan 18 och 84 år möjlighet att svara på en enkät om upplevelser av diskriminering i Malmö. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur Malmöbor upplever diskriminering. Resultatet ska bidra till att utveckla arbetet för allas lika rättigheter och möjligheter.

Malmö stad har ansvar för att Malmöborna ges lika rättigheter och möjligheter att ta del av kommunens service och tjänster. I egenskap av välfärds-, demokrati- och samhällsaktör har Malmö stad en nyckelroll i arbetet för ett Malmö fritt från diskriminering.

Finns det diskriminering i Malmö?

Utifrån anmälningsstatistik och forskning vet vi att diskriminering i olika former sker i samhället. Samtidigt vet vi att det finns en underrapportering och att faktiska anmälningar inte ger en komplett bild av hur det ser ut i verkligheten.

Med den här undersökningen hoppas vi få in ett av flera kunskapsunderlag som behövs. Fokuset ligger på att ta temperaturen på hur Malmöbor själva ser på läget.

Syfte med undersökningen

Syftet med undersökningen är att få en nulägesbild av den upplevda diskrimineringen bland kommunens invånare. Den har även som syfte att synliggöra hur Malmöborna ser på förekomst av diskriminering generellt i staden.

Resultatet kommer att analyseras och presenteras i en rapport i slutet på 2021. Det kommer att användas för att utveckla arbetet mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter i Malmö.

Är du en av dem som har fått enkäten?

Genom att svara på den bidrar du till att öka möjligheterna för Malmö stad att arbeta mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Vi är därför väldigt tacksamma för dina svar. Dina åsikter är mycket viktiga och hjälper oss att jobba effektivare mot diskriminering i Malmö.

Enkäten genomförs av Origo Group på uppdrag av Malmö stad.

Läs mer om undersökningen

Läs mer

sv
sv