$left
$middle

Malmö stads uppmärksammar Romani Resistance Day

Den 16 maj uppmärksammar Malmö stad det romska motståndet som funnits och finns i alla sammanhang där romer blivit förtryckta och förföljda, inte minst under den romska Förintelsen.

Den 16 maj 1944 gjorde fångarna i det romska familjelägret i Auschwitz-Birkenau motstånd mot SS-soldaterna. De hade fått information om att nazisterna planerade att utrota alla 6000 personer som befann sig i den romska delen av lägret. När soldaterna omringade baracken och befallde fångarna att komma ut vägrade de. De barrikaderade sig inne i baracken och beväpnade sig med det de kunnat hitta så som stenar, spadar, hammare och träbitar som de brutit loss. Nazisternas plan om att göra plats för andra fångar genom att gasa ihjäl alla de romska familjer som befann sig i lägret misslyckades tillfälligt.

Natten mellan 2 och 3 augusti 1944 mördades alla de ca 3000 romska fångar som fanns kvar i Auschwitz-Birkenau, innan dess hade en del flyttats till andra läger och vissa av dem lyckades överleva Förintelsen. Motståndet räddade trots allt liv.

Den 16 maj uppmärksammas internationellt genom Romani Resistence Day. Historierna om romers del i motståndsrörelserna under andra världskriget och betydelsen av romsk organisering för våra samhällens utveckling behöver lyftas fram i ljuset. Den delen av historien får sällan plats i det offentliga rummet.

”Jag är rädd att Europa glömmer sin historia och att Auschwitz bara sover”

Ceija Stojka

Läs mer om Romani Resistence Day:
16 May 1944 – a day to remember - Newsroom (coe.int)

Utställningen med Ceija Stojka kan ses till och med 23 maj på Malmö Konsthall.

RIKC

Romskt informations- och kunskapscenter är en enhet inom Stadsarkivet, kulturförvaltningen som arbetar för att implementera nationell minoritetslagstiftning för den nationella minoriteten romer på kommunal nivå i Malmö. RIKC har ett kommunövergripande och förvaltningsöverskridande uppdrag. Syftet med RIKC:s arbete är att, i enlighet med nationell minoritetslagstiftning, motverka diskriminering och utsatthet, skydda och främja språk och kultur samt ge möjlighet till inflytande och delaktighet.

Läs mer: malmo.se/rikc

sv
sv