$left
$middle

WorldPride och EuroGames i Malmö i nytt format

Med mindre än 90 dagar kvar till Copenhagen 2021 – WorldPride och EuroGames fortsätter arbetet med ett evenemang som är anpassat efter rådande omständigheter. Det betyder bland annat att inga scenakter kommer kunna erbjudas. Format och innehåll kommer att erbjudas digitalt, men också fysiskt i den skala det är möjligt. Även paraden kommer att arbetas om och manifesteras på annat sätt.

Malmö stad har höga ambitioner om att vara en öppen och inkluderande stad och om att stärka engagemanget för och kunskaperna om hbtqi-personers förutsättningar bland de som bor och verkar i och besöker Malmö. Vi befinner oss dock fortfarande i ett läge med covid-19 där smittspridningen är hög och där restriktionerna styr förutsättningarna för vilket anpassat evenemang av WorldPride och EuroGames som kan genomföras den 12-22 augusti.

- Vi har länge arbetat med att skapa ett fantastiskt internationellt evenemang med målbilden att besökare från hela världen ska få uppleva WorldPride och EuroGames i Malmö. Nu gör pandemin att vi inte kan ses på det sätt vi tänkt oss, men genom att digitalisera ett större utbud kan ännu fler delta i evenemanget. Tillsammans med Malmö Pride har Malmö stad ett nära samarbete och en samsyn i att genomföra WorldPride och EuroGames så att restriktionerna följs, säger Johan Hermansson, fritidsdirektör och ordförande i Malmö stads styrgrupp för WorldPride och EuroGames.

WorldPride House blir hjärtat i Malmö

WorldPride House blir evenemangets hjärta i Malmö. Genom att skapa en trygg plats med högt i tak där frågor får ett sammanhang kan olika perspektiv på hbtqi stärkas och breddas. Detta sker genom föreläsningar, workshops, debatter, seminarier, konferenser och andra programpunkter där frågor som rör målgruppens erfarenheter, livsvillkor och förutsättningar hamnar i centrum.

- Pandemin och dess konsekvenser har slagit hårt mot grupper som inte tillhör majoritetssamhället och innebär en kris för mänskliga rättigheter och hbtqia+ -personers rättigheter globalt, men även i Sverige. Därför har behovet av att lyfta de här frågorna blivit ännu större, säger Anna Tenfält, Malmö Prides projektledare för WorldPride.

Målet med Pride House är att skapa innehåll som kan ligga till grund för fortsatt kunskapsspridning långt efter att WorldPride och EuroGames är slut för att försäkra oss om den långsiktiga och hållbara förändring som behövs.

Spår i WorldPride House

  • Mänskliga rättigheter
  • Politik och juridik
  • Arbetsliv
  • Akademi och skola
  • Ekonomi och näringsliv
  • Hälsa
  • Sexualitet, identitet och relationer
  • Kultur
  • Sport och fritid

EuroGames och Inclusive Sports Forum

I den händelse det inte är möjligt att genomföra planerade idrottsturneringar i EuroGames (om amatöridrottsturneringar inte är tillåtna) kommer Malmö stad fortfarande att erbjuda aktiviteter på stadionområdet.

- Programmet för EuroGames innehåller också föreläsningar, panelsamtal och andra kunskaps- och intresseevenemang som kommer att erbjudas digitalt. Dessa aktiviteter går under namnet “Inclusive Sports Forum”, säger Camilla Friberg Ekelund, projektledare för EuroGames på fritidsförvaltningen.

Malmö stads ambition

Med WorldPride och EuroGames får Malmö möjlighet att utveckla arbetet med att öka kunskapen om hbtqi-frågorna. Evenemanget ska glädja Malmöbor, attrahera besökare i den mån besökare är möjligt och inkludera stadens förenings- och näringsliv. WorldPride och EuroGames ska manifestera att Malmö är en öppen, levande och inkluderande stad och att Sverige är ett demokratiskt och öppet land. Malmö är och ska vara en trygg stad för hbtqi-personer att bo och verka i.

Mer info

sv
sv