$left
$middle

Buss på bro i Malmö. Foto: Amanda Ricciardi, Korta Ben/Ikoncept AB

Pandemiåret 2020 – så påverkade det kommunens klimatarbete

Tillsammans med tio andra skånska kommuner arbetar Malmö stad för att den kommunala verksamheten ska bli fossilbränslefri och under förra året skulle coronapandemin komma att påverka Malmö stads klimatarbete på flera sätt.

Generellt för alla kommuner var att tjänsteresor minskat avsevärt. Antalet flygresor sjönk med 85 procent. I kontorslokaler som stod tomma på grund av hemarbete valde vissa kommuner att dra ner på ventilation för att på så sätt spara energi.

Malmös största framgång detta året är att vi nu har avtal om 100 procent förnybar fjärrvärme. Genom detta är Malmö stad med och investerar i mer förnybar energi till fjärrvärmesystemet och utsläppen av växthusgaser beräknas till noll.

Under det gångna året har Malmö stad även fokuserat på att få in klimatkrav på transporter i fler avtal. Bland annat finns nu klimatkrav på leveranser av städ- och serveringsprodukter, sjukvårdsmaterial och frukt och grönt. Kraven kommer följas upp för att se till att de efterlevs.

Här finns hela rapporten www.kfsk.se/fbf

I rapporten Nästan Fossilbränslefria kan du läsa hur elva skånska kommuner arbetar för att den kommunala verksamheten ska minska sina klimatutsläpp och bli fossilbränslefria. Rapporten är en del av det EU-finansierade projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0. Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne och Skånes Kommuner.

Kommunerna som deltar: Eslövs kommun, Helsingborg stad, Hörby kommun, Höörs kommun, Kristianstad kommun, Lunds kommun, Malmö stad, Osby kommun, Svalövs kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun.

sv
sv