$left
$middle

Biljana Topalova-Casadiego blir ny chef på Malmö Museer

Nu är det klart att Biljana Topalova-Casadiego blir ny chef för Malmö Museer. Hon kommer närmast från Kulturhistoriskt museum vid Oslo universitet och har också arbetat på Munchmuseet och Nationalgalleriet i Prag. 

Under våren har rekryteringen av en ny museichef på Malmö Museer pågått. Det har varit många välmeriterade kandidater för tjänsten men valet föll på Biljana som har stor erfarenhet från museivärlden.

– Vi är stolta att berätta att det blir Biljana Topalova-Casadiego som blir Malmö Museers nya chef. Hon är otroligt välrenommerad och kommer att fortsätta utveckla Malmö Museer för malmöborna, men också skapa attraktivitet för besökare och turister utanför Malmö med angelägen och spännande verksamhet, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.

Biljana kommer senast från en cheftjänst på Kulturhistorisk museum vid Oslo universitet. Den 23 augusti tillträder hon sin tjänst som museichef på Malmö Museer.

– Mina mål för framtiden är att bidra till museibranschens utveckling och att öka museernas relevans som social- och kunskapsaktörer. Malmö Museer är en viktig kulturinstitution i Malmö, Skåne och Sverige. Jag ser fram emot att bygga vidare på utvecklingen av Malmö Museer med mina nya kollegor. Jag vill också bidra till att vidareutveckla organisationen och medarbetarna samt säkerställa ett samordnat arbete med hög kvalitet, säger Biljana Topalova-Casadiego.

sv
sv