$left
$middle

Foto: Colourbox

Brandrisk i skog och mark

SMHI varnar för bränder i skog och mark i Skåne och risken för brandspridning är stor eller mycket stor.

När brandrisken är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus. Under våren och sommaren ökar risken för brand i skog och mark.

Läs mer om brandrisker och prognoser:
Varningar (SMHI)
Elda i det fria (Räddningstjänsten Syd)

sv
sv