$left
$middle

Nytt nummer av Funktion Malmö ute!

Detta nummer har stort fokus på HBTQIA+ och normer.

Du får bland annat följa med till ett boende och till en daglig verksamhet som håller på att HBTQI-certifiera sig. Dessutom får du veta mer om samlarteamet som ger stöd när hemmet svämmar över av saker och hur det är att vara stödfamilj. Du hittar artiklarna på: https://malmo.se/Funktion-Malmo.html

sv
sv