$left
$middle

Resursmaterial för att prata om hat och hatbrott

Malmö stads Forum för demokrati och mänskliga rättigheter lyssnade under våren 2020 av unga Malmöbors upplevelser av hat och hatbrott. Ungdomarna som forumet har träffat representerar de grupper som enligt Brottsförebyggande rådet är mest utsatta: judar, muslimer, kristna, afrosvenskar och hbtq+-personer.

Nu finns ett pedagogiskt material som utgår från ungas upplevelser, fakta och forskning. Det hjälper pedagoger och andra som möter unga i Malmö att utbilda om och diskutera hatbrott, och skapa ett tryggt samtalsklimat där elever lyssnar nyfiket på varandra för att förstå varandra.

Materialet presenterar bland annat:

  • ungas upplevelser av hat och hatbrott
  • hatbrottets natur
  • polisens arbete
  • vad vi kan göra när vi blir vittne till hatbrott eller blir utsatta
  • vad forskningen säger
  • diskussionsfrågor

En del av materialet består av filmer där unga själva berättar utifrån olika perspektiv:

Materialet i sin helhet finns på Malmö delar. 

Bakom arbetet står Grundskolefotboll mot rasismer – för allas lika värde i samarbete med Forum för demokrati och mänskliga rättigheter. För frågor Gustavo.Nazar@malmo.se

Läs mer

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

Malmö stads arbete mot diskriminering

sv
sv