$left
$middle
Arbetsgruppen för Brukarsamverkan med representanter från funktionsstödsförvaltningen och Lokalt Forum.

Arbets- och beredskapsgruppen för Brukarsamverkan, med representanter från funktionsstödsförvaltningen och Lokalt Forum, hälsar dig varmt välkommen. Fotograf: Roger Nellsjö.

Funktionsstödsförvaltningen och Malmös föreningsliv tar nytag för samverkan

Samarbetet mellan funktionsstödsförvaltningen (FSF), brukarföreningar och Malmöbor har inte stått still under pandemin, men vissa aktiviteter har fått pausa eller genomföras i andra former än de gjorde före covid-19. Nu, när restriktionerna har hävts, är du välkommen till nypremiär för två uppskattade fysiska arenor för samverkan inom område LSS och socialpsykiatri – Fänrik Rum Fem och Brukarråd.

Tisdagen den 26/10 klockan 13.00 slår Fänrik Rum Fem upp portarna till sin fysiska lokal igen – mötesplatsen för alla som är intresserade av LSS och socialpsykiatri. Premiären firas med mingel, fika, musikunderhållning samt tal av funktionsstödsnämndens ordförande, Roko Kursar, och representanter från FSF. Fänrik Rum Fem ligger på entréplan i FSF:s lokaler på Fänriksgatan 1 i Malmö. (Se program och mer information i blå inbjudan nedan.)

När Fänrik Rum Fem stänger för dagen tar vi en timmes paus. Därefter är du välkommen till FSF:s förvaltningsövergripande Brukarråd för LSS och socialpsykiatri. Brukarrådet hålls på samma adress och även här blir det fika och några ord från funktionsstödsnämndens ordförande, Roko Kursar. Om du föredrar att delta digitalt på Brukarrådet går det också bra. (Se program och information om anmälan i grön inbjudan nedan.)

Arrangörer för båda arrangemangen är Arbets- och beredningsgruppen för brukarsamverkan. Gruppen består av representanter från olika brukarorganisationer i Malmö samt företrädare från FSF.

Välkommen till
nyöppning av Fänrik Rum Fem

Datum och tid: tisdagen den 26:e oktober klockan 13.00–16.00.

Plats: Fänriksgatan 1

Program

 • kl. 13.00 mingel med fika
 • kl. 14.00 bandet klipps
 • kl. 14.15 funktionsstödsnämndens ordförande Roko Kursar talar
 • kl. 14.30 underhållning och mingel
 • kl. 16.00 avslutning.

Vi ber dig att inte besöka Fänrik Rum Fem om du har förkylningssymptom.

Fänrik Rum Fem är en öppen mötesplats för alla som är intresserade av LSS och socialpsykiatri. Här går det att ta en kaffe och prata med representanter från föreningar och medarbetare i FSF varje helgfri tisdagseftermiddag. I höst har du möjlighet att ställa frågor och få information precis som vanligt, men du kan också vara med och planera vårens program tillsammans med Arbets- och beredningsgruppen. Läs mer på Fänrik Rum Fem.

Välkommen till
förvaltningsövergripande Brukarråd

Datum och tid: tisdagen den 26:e oktober klockan 17.00–19.30.

Plats: Fänriksgatan 1 eller digitalt.

Program

 • Funktionsstödsnämndens ordförande Roko Kursar och arbetsgruppen för Fänrik Rum Fem hälsar välkomna!
 • Arbets- och beredningsgruppen ger en kort introduktion till kvällens tema som är digital (o)tillgänglighet.
 • FSF:s funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare berättar kort om utmaningar som har identifierats samt om ett antal genomförda och pågående förbättringsåtgärder i Malmö stad.
 • Tid för dialog och reflektion, tillsammans eller var för sig, på temat digital (o)tillgänglighet.
 • Kvällen avslutas med en kort sammanfattning utifrån kvällens diskussioner samt information om hur beredningsgruppen kommer att arbeta vidare.

Att tänka på inför mötet

Vänligen anmäl dig till Susanna Agerius,
mobil: 076-635 42 43 eller e-post: susanna.agerius@malmo.se

Om du vill vara med på mötet digitalt behöver du skicka ett e-post till Susanna för att få en digital inbjudan med Teamslänk.

Kontakta även Susanna om du

 • behöver anpassningar för att delta
 • har några allergier.

Om du har förkylningssymptom ber vi dig att delta digitalt.

Om förvaltningsövergripande brukarråd: Öppna informations- och dialogmöten för Malmöbor, representanter från föreningar och organisationer i Malmö, representanter från FSF samt ledamöter i funktionsstödsnämnden. Arrangeras två gånger om året. 

sv
sv