$left
$middle

En del av Lindeborgs gårds personal vid diplomutdelningen. Foto: Fadi Nassar

”Stjärnmärkt” - terapeutiskt trots pandemins prövningar

Äldreboendet Lindeborgs gård har varit ett av nio boenden I en satsning på att fler boenden ska få utmärkelsen Stjärnmärkt. Boendena har arbetat flitigt med sin utbildning under pandemin och Lindeborgs gård är nu en av de som äntligen kommit ut på andra sidan och fått sina eftertraktade diplom.

I oktober förra året gick Marie Sahlin och Camilla Trinderup två intensiva utbildningsdagar för att bli Stjärnmärkt-instruktörer. En Stjärnmärkt-utbildning ger fördjupad kunskap i demenssjukdomar och den som blir instruktör ska sedan själv hålla utbildningar för sina kollegor. Vid slutförd utbildning blir boendet Stjärnmärkt, vilket fungerar som en kvalitetsstämpel på boendets arbete. Men på grund av pandemin har utbildningsperioden präglats av ett behov av ständig anpassning och förmåga att hitta nya lösningar för de två stjärninstruktörerna och sektionschef Helena Johansson.

– Man växte mycket under vägen och vi är stolta att vi klarade av att ta oss an en så stor utbildning. Jag känner mig stärkt, säger Marie.

Snabba omställningar på grund av pandemin

På grund av ständigt nya riktlinjer och restriktioner blev gruppen ofta tvungna att på kort tid tänka om och göra omställningar i sin planering av utbildningen. Under december och januari fick utbildningen pausas helt och hållet på grund av smitta på boendet.

Att handleda innebar inte bara att lära ut. Förberedelser i form av färdiginplastad fika, handsprit, visir och munskydd blev en del av vardagen, liksom att markera avstånd mellan deltagare och hitta passande lokaler. Men det svåraste var att få ihop grupperna, menar Helena Johannesson. Speciellt när personalen inte fick gå mellan avdelningar.

– Vi har fått gå i olika tempo i olika steg av utbildningen. Men alla medarbetare har verkligen ställt upp, flyttat runt sina tider och fått det att fungera, berättar Helena.

Mindre grupper gav intima samtal

Trots påfrestningarna menar de allihop att pandemin också gett positiva effekter.

– Det blev mer intimt. Att vi tvingades vara färre personer i en grupp gav upphov till mer samtal. Det blev en möjlighet för de som vanligtvis inte är så bekväma med att prata inför andra, säger Camilla.

– Det fanns inget filter, det kändes ibland nästan som terapi, tillägger Marie.

Utevistelser ett fokusområde

För att kunna bli Stjärnmärkt måste minst 80% av personalen ha gått utbildningen. I Lindeborgs fall har all personal gått utbildningen, bortsett från några enstaka som kommer fullfölja sin utbildning under hösten.

– All personal ska få tillfälle att göra sig hörda och berätta om sina erfarenheter, säger Helena.

– Det är viktigt för att vi ska förstå och kunna hjälpa varandra. Alla funktioner som jobbar här ska få samma grund att stå på, oavsett yrkesroll och erfarenhet. Vi ska jobba på samma sätt och mot samma mål, fortsätter hon.

Ett annat krav i utbildningen är att boendet ska välja ett fokusområde man vill jobba med under året. Lindeborgs gård valde de boendes utevistelse, aktiviteter och egentid med sin kontaktman. En tidig insats har varit att köpa in nya rullstolar, för att öka möjligheten att ta sig ut utanför boendet.

– Vi ser att tänket blivit annorlunda men det är en svår balans mellan att vilja och kunna - man behöver verktyg. Och vissa avdelningar har mer av en utmaning att få till utevistelser än andra. Men det gäller att ta små steg tillsammans, säger Helena.

Mer information:

Om stjärnmärkning på Malmö stads äldreboenden
Under 2020 har sammanlagt 20 stycken Stjärninstruktörer utbildats på nio särskilda boenden. Fyra av boendena har blivit stjärnmärkta (Lindeborgs gård, Stensjögatan, Styrkan och Hylliehemmet), de övriga fem är nästan i hamn. I oktober startade nästa satsning på ytterligare tio boenden. Boendena Trevnaden och Tryggheten är stjärnmärkta sedan tidigare.

Om Stjärnmärktmodellen
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell för vård av personer med demenssjukdom som tagits fram av Svenskt demenscentrum. Utmärkelsen som ett boende får efter avklarad utbildning är en slags stämpel på att arbetet utförs enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Utbildningens fokus är att öka förståelsen för personer med demenssjukdom och ge fler verktyg för personcentrerad omsorg.

sv
sv