$left
$middle

Pristagarna Läkare för miljön Skåne prisades på Föreningsgalan den 29 oktober. Foto: Malmö stad

Läkare för miljön Skåne vann årets miljöpris

Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad går i år till en förening som genom kunskapsspridning om sambandet mellan klimatomställning och hälsa bidrar till en mer hållbar stad. Grattis Läkare för miljön Skåne!

Årets pris tilldelas Läkare för miljön Skåne som är en ideell förening som arbetar med att sprida kunskap inom sjukvården för att bidra till att snabba på förändring som gynnar både klimatet, individen och samhället. Läs priskommitténs motivering på www.malmo.se/miljopriset.

Läkare för miljön Skåne får 20 000 kronor för sina insatser för att göra Malmö mer hållbart.

Miljönämndens ordförande Simon Chrisander (L) delade ut priset till Läkare för miljön Skåne fredag den 29 oktober på Malmö stads föreningsgala.

Om priset

Priset är på 20 000 kronor och delas ut till föreningar och organisationer i Malmö som genom ideella insatser bidrar till att minska miljöpåverkan och främja livskvalitet för Malmöborna och därmed bidra till en hållbar stad. Vinnaren utses av en priskommitté tillsatt av kommunstyrelsen. I priskommittén ingår fem representanter från miljönämnden. I år inkom 41 nomineringar från allmänheten.

Om Läkare för miljön Skåne

Lokalföreningen bildades i september år 2019 och består av läkare från spridda specialiteter med det gemensamma målet att verka för ett fossilfritt Skåne, en sund, hälsofrämjande miljö och en hållbar sjukvård.

sv
sv