Malmö Museer och Malmö Konstmuseum återinför biljettbokning

Från och med den 7 januari 2022 krävs det återigen förbokad biljett för att besöka Malmö Museer och Malmö Konstmuseum.

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens besked om skärpta pandemirestriktionerna så gäller detta:

Biljettbokningssystem

För att garantera att våra besökare har möjlighet att hålla avstånd kommer antalet besökare att begränsas. För att besöka Malmö Museer och Malmö Konstmuseum krävs från och med den 7 januari 2022 förbokad biljett.

Program och visningar

Program och visningar kommer att genomföras i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bland annat att vissa programpunkter får begränsat antal deltagare. Se respektive museums hemsida för aktuell information.

Stängda utrymmen

De flesta utställningar kommer att vara öppna som vanligt. Det finns några utrymmen i våra lokaler där det är svårt att undvika trängsel. Därför kan det bli aktuellt att tillfälligt stänga dessa delar. Se respektive hemsida för aktuell information om eventuella förändringar.